O nás

O nás

V roce 2001  jsem začala pracovat jako klinická logopedka v soukromé logopedické ambulanci a  v roce 2005 jsem složila atestační zkoušku z klinické logopedie. Od roku 2009 jsem deset let pracovala  v Centru Kociánka. V současné době pracuji ve Fakultní nemocnici v Brně s předčasně narozenými dětmi.

Když jsem začala pracovat s   klienty s  dětskou mozkovou obrnou, mentálním postižením, autismem a po traumatu mozku začala jsem se zaměřovat na terapie, při kterých lze propojit logopedii s fyzioterapií a  absolvovala kurz Basic Bobath kurz, baby Bobath kurz a kurz Synergické reflexní terapie. Přestože jsem  začala využívat prvky různých terapeutických systémů pro úpravu tonu v obličeji a ústech našich klientů, stále jsem se  potýkala s nedostatkem pomůcek, které by klientům pomohly správně umístit a  použít čelist, rty i jazyk  a které by pomohly upravit senzitivitu obličeje a úst.  Hledala jsem pomůcky pro klienty, kteří neprofitují  z klasické logopedické terapie využívající vizuální a auditivní klíč  („Podívej se na mě, poslouchej a řekni to jako já.“) a kteří nejsou schopni využít specifickou instrukci  k produkci požadovaného řečového zvuku („Zavři rty a řekni „m“. „).  Pro terapii s klienty s dysartrií, dyspraxií a myofunkčními poruchami jsem potřebovala   pomůcky, které pomáhají facilitovat pohyb prostřednictvím  stimulace taktilního a proprioceptivního senzorického systému. 

Začala jsem tedy hledat v zahraniční odborné literatuře. Díky tomu jsem se seznámila s terapeutickým systém OPT (Terapie orální pozice) a absolvovala jsem  kurzy vedené terapeutkou Rene Roy Hill z USA.

 Hlavní představitelé tohoto terapeutického směru vycházejí ze znalostí neurologického vývoje  získaných v rámci  NDT Bobath konceptu  a tyto znalosti zúročili při navrhování logopedických pomůcek využívajících taktilní a proprioceptivní stimulaci. Geniálním způsobem se jim tak povedlo propojit znalosti z logopedie s přístupem fyzioterapeutickým a vytvořit do detailu propracovanou  metodiku použití těchto pomůcek včetně  podrobných informací pro diagnostiku. Klienti se pomocí přesně daných instrukcí učí nejprve facilitovat   pohyb čelistí, jazykem nebo rty pomocí speciálních pomůcek, poté se daný pohyb učí bez pomůcky a nakonec se učí jak tuto dovednost využít při řeči či při příjmu potravy.

Zjistila jsem, že tyto postupy lze velmi úspěšně  použít i  při terapii s normálně se vyvíjejícími dětmi, které dlouhodobě neprofitují z klasické logopedické terapie ( např. klienti u kterých dlouhodobě přetrvává interdentální či laterální sigmatismus či velární R).

V posledních letech jsem těchto pomůcek vyzkoušela velké množství u klientů s různými druhy diagnóz. Každodenní používání a objevování možností využití těchto pomůcek se stalo mojí vášní, protože  je pokládám ze vysoce efektivní.

Tyto pomůcky  jsem však  byla dlouhodobě nucena kupovat ze zahraničí, protože na našem trhu byly k dostání jen ve velmi omezené nabídce.  Z tohoto důvodu také vznikl  tento obchod, protože věřím, že by  mohl přispět k rozšíření využití těchto inovativních pomůcek  i na území naší republiky.

Většina pomůcek nabízených v tomto katalogu obsahuje instrukce pro použití. Pokud byste se chtěli dozvědět o pomůckách něco více, nabízíme i několik kurzů jejichž cílem je mj. naučit se  používat tyto pomůcky při diagnostice i terapii.

                                                                        Mgr. Barbora Červenková

 

 

 

 

Používá se opensource systém OpenCart
Logopedie Červenková, © 2023